AULA MATINAL

Entrada a las 8:00 horas                 35     euros

Entrada a las 8:30 horas                 30     euros

Días sueltos 5 euros

https://santoangelentrevias.es/aula-matinal/

SEGURO DE ACCIDENTES

Anual                                                    15     euros

COMEDOR ESCOLAR

Mensual de OCTUBRE a JUNIO       139     euros

Precio de días sueltos                      8,35     euros

https://santoangelentrevias.es/comedor/

EXTRAESCOLARES

https://santoangelentrevias.es/extraescolares/